ThingWorx Asset Advisor

Üreticiler, makine ve ekipmanlarını müşterilerine sunarken, plansız duruşlar ve maliyetleri azaltmak için, makineleri ile bağlantılı olmaları gerektiğini biliyorlar. Bu faydaları ortaya çıkarmak için ise operasyonları takip ederek, sorunları çözebilmeli, gerekli servis işlemlerini gerçekleştirmeliler. Hem de ofisten çıkmadan.

ThingWorx Asset Advisor modülü ile, bağlı cihazlardaki anahtar parametreler takip edilerek, plansız duruşlar oluşmadan sorunları ortaya çıkartabilir. Servis yöneticileri ve teknikerler sahadaki varlıklarını izleyebilir, yönetebilir, teşhis oluşturarak sorunları çözebilirler. Bağlı varlıklar sensörler ile takip edilerek, varlık performansına etki etmeden düzeltici ve önleyici aksiyonları alabilirler.

Yetkinlikler

Varlığın durumu ve performansını gerçek zamanlı izleme

Bağlı cihaza uzaktan erişim

En iyi bakım-servis için uzaktan teşhis

Kurallar ve anomalilere göre alarm oluşturma

Senaryolar oluşturarak uzaktan servis aksiyonları oluşturma

Tüm ekipmanlar ile ilgili performans trendlerine ulaşabilme

Faydalar

Ekipman çalışma süresi ve saha hizmet üretkenliğini artırın

Ürün hataları ve düzensiz çalışma koşullarını tespit ederek plansız duruşları azaltın

Tezgah kullanma oranlarını artırın

Teknik servis uzmanlığını takip edin

Ekipmanlar ilgili içgörülere sahip olun ve yaygın sorunları takip edin

Gelecek bakım stratejileri oluşturmak için bilginin gücünü kullanın

BUY NOW